shadow

Een belangrijke archeologische vondst

 

Vooraleer tot de uitbreiding van het Sint-Jozefsinstituut kon worden overgegaan, diende een uitvoerig archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek, volgens het rapport een zeldzaam voorbeeld van dorpskernarcheologie, bracht heel wat sporen aan het licht die inzicht geven in de vol- en laatmiddeleeuwse dorpsontwikkeling van Borsbeek. Verder werden sporen vastgesteld die blijk gaven van Romeinse occupatie. Het volledige resultaat is neergeschreven in een uitvoerig verslag dat geïnteresseerden in ons documentatiecentrum kunnen raadplegen.

 

digitale schilderij die werd opgemaakt van de opgegraven vol-middeleeuwse bewoningssite ter hoogte van St.-Jozefsinstituut © All-Archeo

 

Een heel opmerkelijke vondst was die van een boomstamwaterput. De bepaling van de ouderdom van deze waterput gebeurde aan de hand van 14C (koolstofdatering)  en leverde een datering op tussen 983 en 1051 na Chr. (met 70 % zekerheid). Hij is ondertussen volledig gerestaureerd en op 6 september opnieuw in Borsbeek aangekomen. Hij staat  nu op een (tijdelijke?) mooie locatie, de Sint-Jacobuskerk.

De boomstamwaterput op zijn huidige locatie. © Rita Schouppe-Moons
Facebook Twitter Email

Septembertentoonstelling van Heemkundige Kring “De Kaeck” in Wommelgem.

Duivensport-, vogelvangst-, vinkenzetting- & ornitologische verenigingen stellen ten toon in het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring ” De Kaeck ” – Fort 2 straat 1, 2160  Wommelgem.

De jaarlijkse tentoonstelling, door deze Heemkundige Kring in de maand september, werpt ditmaal een licht op de bijna verdwenen duivensport.

Maar duivensport was vroeger niet het enige volksvermaak waar onze gevederde vrienden mee te maken kregen.  Zo was er de vogelvangst met al dan niet toegelaten netten. Sedert 1 augustus 1972 is de vogelvangst met netten evenwel verboden.

De vinkenzetting is tot op heden een toegelaten volksvermaak, doch in Wommelgem  verdwenen.

De ornitologische verenigingen ” De Goudvink” en de “Verenigde Vogelvrienden” fusioneerden op 1 januari 2010 tot één vereniging, “De Verenigde Vogelvrienden Wommelgem”. Een kort overzicht van de beide verenigingen behoort eveneens tot het onderwerp van deze tentoonstelling.

De tentoonstelling is toegankelijk op zondag 3 september vanaf 12 u tot 19u en op 10,16 & 24 september van 14 u tot 18 u.

Facebook Twitter Email

Historische zomerwandelingen verzameld

Bij elk van onze succesvolle Historische zomerwandelingen werd een brochure samengesteld rond het thema van die wandeling.
De meeste van die brochures zijn niet meer te verkrijgen. Wij hebben daarom ze alle 7 verzameld op een DVD. Deze is te verkrijgen aan de prijs van € 5,- in ons centrum tijdens de openingsuren van de bib.
Een berichtje vooraf (zie wie is wie) is aan te raden.

Facebook Twitter Email

Postkaarten van Borsbeek

De leerlingen van Academia maakten op onze vraag kunstzinnige bewerkingen van typisch Borsbeekse zichten.
Daarvan werden 10 postkaarten gemaakt, die nog altijd te koop zijn aan de prijs van €5,- per pakje van 10.
Te bekomen in ons centrum tijdens de openingsuren van de bib. Een berichtje vooraf (zie wie is wie) is aan te raden.

Facebook Twitter Email

Louis Huybrechtsstraat vroeger en nu

De werken aan de Louis Huybrechtsstraat zijn zo goed als beëindigd en de inwoners van deze straat kunnen er best fier op zijn. Het heeft uiteraard wel wat bloed, zweet en misschien een traan gekost maar het resultaat mag er zijn. Tijd dus om eens kort terug te blikken op de geschiedenis van deze straat en enkele foto’s uit de oude doos te voorschijn te halen. Eens was deze straat slechts een smal karrenspoor met hagen. Lees daarom hieronder het artikeltje van de hand van Johan Mortelmans, medewerker van het DocC Borsbeek.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Email

Gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog

Hieronder de lijst met biografieën van onze gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze biografieën werden opgemaakt door Stan Mortelmans en elke verwijzing dient dan ook de bron te vermelden: Tekst en foto’s Archief Stan Mortelmans.

De graven bevinden zich op het kerkhof van Borsbeek.

Lijst gesneuvelden van beide wereldoorlogen: Gesneuvelden 14-18 en 40-45

Walter Janssens
voorzitter-secretaris
DocC Borsbeek

Facebook Twitter Email

Gesneuvelden Eerste en Tweede Wereldoorlog : biografieën

Voor de geïnteresseerden heeft Johan Mortelmans het archief van zijn vader nagekeken en heeft hij de biografieën op een lijst gezet.
U kan op de twee nieuwe pagina’s deze lijsten bekijken.
Herdenkingsplaatje 11-11-2014

Vergeet ook niet dat er tot 15-09-2014 kan ingeschreven worden op het nieuwe boek:
1914-1918 Twee dorpen, twee forten, één oorlog- Wommelgem en Borsbeek tijdens de Groote Oorlog
Auteurs: Willy Jacobs- Niko Van Kerckhoven- Frank Sebrechts
Een historische uitgave van WHK “De Kaeck” in samenwerking met het DocC Borsbeek.

Walter Janssens
voorzitter-secretaris
DocC Borsbeek

Facebook Twitter Email