shadow

De Sprinkhaan: de geboorte van een wijk tijdens de golden sixties.

 

Plattegrond Sprinkhaanwijk
∆ Oude Sprinkhaanhoeve

1958: Expo 58, de wereldtentoonstelling in Brussel. Het werd de start van de golden sixties, die eindigden in 1973 met de eerste oliecrisis. Tijdens deze periode kende onze regio een tot dan toe ongekende welvaart. De kers op deze “ golden sixtiestaart” was de inhuldiging van de Ring en de Kennedytunnel in 1969. Meerdere multinationals, die zich toen in Vlaanderen kwamen vestigen, zouden ook mee voor deze economische stroomversnelling zorgen.

Naast de spectaculaire uitbreiding van het Antwerpse havengebied ontstonden er ook industrieterreinen in Hoboken, Merksem, Wilrijk en Deurne-Noord. O.a. ook door de verhoogde mobiliteit – het autopark verdubbelde tijdens deze periode – en ook door de premiewet De Taeye, waardoor gezinnen met een bescheiden inkomen de kans kregen om een eengezinswoning te bouwen, deinden de verkavelingen uit tot in een straal van 15 kilometer rond de ‘koekenstad’. Dus ook tot in onze gemeente

 

Hoeve De Oude Sprinkhaenhoeve –
Herentalsebaan – afbraak Sprinkhaenhoeve – 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1960 startte men in Borsbeek-West met de verkaveling van de gronden gelegen rond de Oude   Sprinkhaenhoeve. Het was een hoeve, die zich bevond in een gebied begrensd door de Herentalsebaan, de Manebruggestraat en de Frans Beirenslaan. De vandaag ingekokerde of overwelfde Koude Beek vloeide langs deze hoeve, die omgeven was met een hofgracht.

 

1961 – Herentalsebaan – Adrinkhovelaan.
1987 – Herentalsebaan – Adrinkhovenlaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor men dit gebied verkavelde, waren in de omgeving van deze hoeve meerdere tuinbouwbedrijven.Tijdens de jaren 50 zal “dit glazen gedeelte” van Borsbeek-West nog uitbreiden tot – door een tweede verkavelingsgolf  tijdens de jaren 70 en 80 – deze tuinbouwbedrijven hier volledig zullen verdwijnen. Hieronder enkele foto’s van de drie eerste straten van deze spiksplinternieuwe Sprinkhaanwijk: de Adrinkhovenlaan, de Eenamelaan en de Granvellelaan.

Adrinkhovenlaan – 1962 – Noord
Adrinkhovenlaan – 1962 – Zuidwest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betekenis Adrinkhoven(-laan): de naam van één van de oudste Frankische veldcomplexen, die we in Borsbeek kennen. Eind 13de eeuw is er al sprake van een gehucht met de naam Ederinchoven. De naam wijst op bewoning en landbebouwing.

Granvellelaan – eerste woningen – 1962
Hoek Granvellelaan – Adrinkhovenlaan – 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoek Granvellelaan – Eenamelaan – 1972

Betekenis Granvelle(-laan): ter herinnering aan de dynastie van de Granvelle’s, heren van Borsbeek van 1559 tot 1616. In 1559 koopt kardinaal Antoon Perrenot de Granvelle, heer van Cantincrode, de heerlijkheid van Borsbeek van de  toenmalige heer Antoon van Liere. In 1616 verkoopt de in geldnood verkerende heer François d’Oiselay de Granvelle de heerlijkheden Borsbeek, Hove en Boechout aan P. Peckius, kanselier van Brabant, professor aan de Leuvense universiteit en vertrouwensman van aartshertog Albrecht.

 

 

 

 

 

 

Eenamelaan – 1962
Eenamelaan – 1962

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenamelaan – 1972

Betekenis E(e)name(-laan): ter herinnering aan de abdij van Ename, waartoe de Borsbeekse parochie Sint-Jakob behoorde van 1185 tot 1318.

Ename is gelegen aan de Schelde op enkele kilometers van Oudenaarde. Met instemming van de abt van Ename wordt op 12 juli 1264 de parochie van Borsbeek, toen nog behorend tot de “moederparochie” van Deurne, zelfstandig. Daar de parochiegrenzen toen nagenoeg hetzelfde waren als de huidige gemeentegrenzen, werd de 750ste verjaardag van deze gebeurtenis in 2014 uitvoerig en uitgebreid in onze gemeente gevierd.

Een interessant weetje: in de kelder van huis nr. 16 aan de Eenamelaan zie je nog enkele funderingen van de verdwenen Sprinkhaenhoeve.

 

 

 

Zicht op de nog niet bebouwde Sprinkhaanwijk vanaf de Manebruggestraat – 1960. Op de voorgrond: de Koude Beek – op de achtergrond: start aanleg straten. Helemaal achteraan op deze foto amper zichtbaar enkele serres.

Tussen het ontstaan van deze wijk in 1960 en vandaag zien we het aantal bewoners in onze gemeente bijna verdubbelen! In een van de volgende artikels komen we nog uitvoerig terug op de verdere groei van Borsbeek-West. Bewoners, die nog over foto’s uit de oude doos, i.c. over vroegere straatzichten van Borsbeek-West of -Oost, beschikken, kunnen altijd terecht bij het Documentatiecentrum, dat gevestigd is in de bibliotheek aan de Lindenboomstraat.

 

Alle foto’s: archief Stan Mortelmans behalve de kleurenfoto(= Herentalsebaan – Adrinkhovenlaan – 1987) : archief Jan Roofthooft.

 

Johan Mortelmans

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *