shadow

De postkaart van vandaag ontleed door gisteren.

Ontwerp postkaart: Anna Smout – cursiste Academia

Op een speelplein in Fort 3 lijken heden en verleden elkaar te ontmoeten.
Hieronder het achtergrondverhaal van de drie foto’s, die werden gebruikt voor een fotocollage op deze postkaart.
1.


1932.
Tijdens een Vlaamse kermis, georganiseerd in de tuin van het vakantie- en buitenverblijf van de Antwerpse kloosterorde ‘Les Filles de Marie’, gelegen aan de Jan Goovaersstraat, vandaag de woning met huisnummer 65, trad het circus Stromboly op, dat met acrobaten en clowns het aanwezige publiek vermaakte.
Het waren deze gelegenheidsartiesten, die de kern zouden vormen van wat later zou uitgroeien tot één van de grootste, plaatselijke jeugdverenigingen: de Chiro.
Op de foto én op de postkaart zie je 2 jonge kerels, die toen deel uitmaakten van dit circusgezelschap, dat je op de onderste foto ziet poseren voor de fotograaf.
Eind jaren 50 verlieten de zusters hun Borsbeeks vakantieverblijf en werd de kloostertuin verkaveld, die toen reikte tot aan de vandaag nieuwe-straat-in-aanleg: ‘Wijnerf’. Later – tijdens de vergroting van de Sint-Jacobuskerk anno 1958/59, toen het meisjeschirolokaal Zonneburcht als noodkerk fungeerde – was dit gebouw even de tijdelijke verblijfplaats van de Borsbeekse Chiromeisjesgroep.

1935 – “Maison de campagne – Borsbeeck”:
Vakantieverblijf van de kloosterorde ‘Les Filles de Marie’.
Op de achtergrond rechts: enkele huizen gelegen aan de Louis Janssensstraat.

2.

Petrus Franciscus De Laet alias Sus Pintjes, geboren in 1890 en overleden in 1962, echtgenoot van Irma De Winter, was een echte dorpsfiguur.

Kolenhandelaar, duivenmelker en herbergier van het café ‘In de zoeten inval’, later café Quiévrain, toen het lokaal van de duivenbond aan de de Robianostraat, nu een kapsalon.

Sus Pintjes, in 1926 duivensportkampioen van België, maakte zich ’onsterfelijk’ toen hij in dat zelfde jaar de internationale duivenwedstrijd van Pau won.

Deze gebeurtenis werd in ons dorp gedurende drie dagen heel uitbundig én met het nodige gerstenat gevierd.

1926 – de Robianostraat
Vooraan links: café en duivenliefhebberslokaal bij Frans De Laet.
Bemerk de rieten duivenkooien of -manden onder het venster.

3.

De drie meisjes op de postkaart zijn van links naar rechts: Mariette Mertens, Philomène Van Nuffelen en Gusta Embrechts.

1946 Een processie in Borsbeek.
Een processie was een godsdienstige plechtigheid, die telkens plaats vond in de vorm van een optocht, een ‘ommegang’ van geestelijken, priesters en gelovigen door de straten van een dorp of van een stad.
Tot in 1962 een jaarlijkse traditie in onze gemeente.

Borsbeek had 4 processies, die meestal gehouden werden samen met een plaatselijke kermis.
Zij zullen tijdens deze processie met drie andere meisjes de draagbaar – met daarop een beeld van de heilige Lucia – door de straten dragen.


Op deze foto zie je een gedeelte van de zuidelijke zijgevel van de nog niet vergrote Sint-Jacobuskerk met het toen nog ommuurde kerkhof.
Op de achtergrond het noviciaatsgebouw van het klooster: hier verbleven de novicen, de kandidaat-zusters in opleiding.
Vandaag zijn het klaslokalen van het Sint-Jozefinstituut.

DocC zal in de toekomst nog een uitgebreid artikel aan deze Borsbeekse processies wijden.
Johan Mortelmans

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *