shadow

Op de foto met de burgemeester.

Het dorps- of kerkplein in 1895

Op een late herfst- of op een vroege lentevoormiddag? – poseren enkele Borsbekenaars voor de fotograaf. Een prachtige foto! Opvallend is het beperkte aantal graven op het ommuurde kerkhof.

Op de achtergrond bemerk je het toen vijf jaar oude gebouwencomplex van het klooster. In het grote gebouw achter café De Valk verbleven toen 135 internen. In 1911 meer dan 200! De bouw van een derde verdieping zou weldra volgen.
De kapel en het rechts aanpalende gebouw, het klooster, het verblijf van de zusters, werden in 1989 afgebroken. De zusters verhuisden in 1991 naar hun ‘tweede klooster’ aan de Jozef Reusenslei, dat ze in augustus 2014 verlieten.
Het oude internaatsgebouw zal in 2017/2018 tijdens de bouw van de schoolgebouwen van het Sint-Jozefinstituut worden gesloopt.

Links op de kerkhofmuur voor café De Valk zit de 27-jarige Jan Frans Stynen.
Hij was naast (hulp-)onderwijzer ook gemeentesecretaris en ontvanger van het armbestuur, nu OCMW.

In het midden van de kerkhofweg, die leidt naar de sacristie van de kerk, staat met wandelstok veldwachter Lembrechts. Hij zal in 1897 worden opgevolgd door veldwachter Petrus De Smet alias Peer, de garde.
Rechts van hem staat de gepensioneerde schoolmeester Franciscus Vinck met een kindje aan de hand. Hij was de laatste die – naast schoolmeester – ook koster was in Borsbeek!

Links van de weg staat – met beide handen in de heupen – in werkschort en met een pet op het hoofd Jozef Reusens, vergezeld door enkele gezinsleden.
Hij werd geboren te Borsbeek in 1840 en was de vijfde burgemeester sinds 1830.
Zijn Wommelgemse voorouders Reusens vestigden zich in 1709 in Borsbeek.
Hij werkte vanaf zijn 18de levensjaar bij zijn vader Jan, die een schrijnwerkerij bezat.
Hij huwde met Maria Van den Wyngaert. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren.
Hij legde mee de kiemen van een volwaardig aannemersbedrijf, dat na hem nog drie generaties bleef bestaan. Eén van zijn dochters, Maria, huwde met August Mortelmans, ‘den dikke meester’, later schoolhoofd van de gemeentelijke jongensschool.
Jozef Reusens, burgemeester vanaf 1892, stierf in 1910 aan de gevolgen van een longontsteking.
Vanaf 1930 dragen de Dorpsstraat – vanaf café De Valk tot aan de de Robianostraat – en de Molenstraat – vanaf de de Robianostraat tot aan de Herentalse baan – zijn naam.

Johan Mortelmans

Foto archief Stan Mortelmans

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *