shadow

Clara Jung

Clara Jung werd geboren te Antwerpen op 15 september 1887, als achtste van tien kinderen in een welgesteld gezin van wolhandelaars. En een heel katholiek gezin, want haar vader, Joannes Jung (1849-1922), had in zijn jeugd gevochten als pauselijk zoeaaf, gewapend verdediger van de pauselijke staat ten tijde van de eenmaking van Italië (1860-1870).
In 1905 behaalde ze haar diploma als kleuterleidster, en werkte als dusdanig in de Antwerpse Teirninck- en Anna Bijnsinstituten. Omwille van haar zwakke gezondheid bleef ze echter vaak afwezig, en uiteindelijk werd ze gedwongen dat werk op te geven.
Vanaf 1918 was ze bedlegerig en half verlamd: ze leed aan myelitis, een ontsteking van het ruggenmerg, en ze kreeg bovendien een zware buikkyste.

Clara Jung
Tijdens haar ziekbed, dat duurde tot haar dood in 1952, had ze, naar men zegt, diverse “mystieke ervaringen” en deed ze allerlei voorspellingen. Ze zou ook
gestigmatiseerd zijn geweest. Deze ervaringen werden door haar opgetekend, en door haar biechtvader Joris Baers (over wie in een andere bijdrage meer). Rekening houdend met de inhoud én de stijl van deze notities, en met het feit dat Joris Baers de laatste twintig jaren van zijn leven in een psychiatrische inrichting doorbracht, moet men zich niet verwonderen over het gebruik van de kwalificatie “hysterie”!

Ze overleed te Antwerpen op 20 mei 1952, volgens het medisch rapport aan “obstructie van de slokdarm”. Ze werd begraven te Borsbeek op 24 mei 1952.

In de beginjaren zeventig was er heel wat te doen rond de recente ontgraving van enkele “gestigmatiseerden”, en toen werd ook de idee geopperd het lichaam van Clara Jung te ontgraven, met de bedoeling na te gaan of haar lichaam nog intact was, en of van mogelijke stigmata nog iets te merken was. De ontgraving gebeurde op 14 december 1976 in aanwezigheid van de wetsdokter, de Borsbeekse burgemeester en politiecommissaris. Het bleek dat het lichaam vrij goed bewaard was, dankzij de grote hoeveelheid lijkwas die het omgaf; en het hart vertoonde aan de voorzijde een opening, een “doorboring” volgens het verslag van de wetsdokter.

In 2004 kreeg ”Oostpriesterhulp/ Kerk in Nood” tijdelijk de bezittingen van Clara Jung in bewaring, met de bedoeling in de Abdij “Het Park” te Heverlee een klein museum over haar in te richten. Maar die plannen bleven zonder gevolg. In overleg met priester Nulens, de biograaf van Clara Jung, die tevens eigenaar is van het graf, werd naar een oplossing gezocht; alle documenten, kleding en meubels van Clara Jung werden ter bewaring overgedragen aan priester Frans Degrève uit Berchem.

De interesse voor Clara Jung werd enige tijd geleden opnieuw aangewakkerd door een boek over “mystieke figuren en plaatsen in Vlaanderen”. Het boek waarin ook een hoofdstuk aan haar gewijd is werd geschreven door Nicky Langley en werd uitgegeven door het Davidsfonds Uitgeverij.
Titel: “Elfde Gebod“, ISBN nummer : 978 90 5826 735 1.
PJ

Clara Jung - begraafplaats Borsbeek
Foto (c) DocC

Bronnen (te raadplegen in DocC Borsbeek):
Nulens, J.: Het leven van Clara Jung uit Antwerpen (1887-1952). Lille, eigen beheer, 1978, 196 blz. (B-245.5Nule)
Van Massenhove, G.: De Antwerpse gestigmatiseerde Clara Jung. Oostende, G. Van den Borre, 1986, 40 blz. (B-245.5Mass)
• Diverse documentatie in: 000SN019 (p.25), 000SN037 (pp.55-56) en 000SN083 (pp.32-47), en in dossier K-245.5Jung.

Facebook Twitter Email

One comment on “Clara Jung

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *